Curaçao

Het Curacao Dolphin Therapy& Research Center(CDTC) biedt kinderen met beperkingen en
speciale behoeftes en hun families de mogelijkheid tot het volgen van een uniek therapie programma waarin de interactie met dolfijnen een belangrijk aspect is.
Dolfijn ondersteunde therapie versterkt traditionele therapie vormen en vult deze aan.
De therapie vindt plaats in een interactieve omgeving en is gebaseerd op de principes van gedragstherapie (operant conditioneren).

De speelse interactie met de dolfijn vormt een krachtige beloning voor het kind zodra een oefening succesvol is afgerond. Door de verhoogde motivatie om extra goed zijn/haar best te doen tijdens de therapie,werkt het kind spelenderwijs toe aan de volgende stap in de ontwikkeling.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat interactie met dolfijnen de aandachtsspanne en het concentratievermogen tot wel vier keer vergroot en in aanvulling daarop een sterke stimulans is voor zintuigelijke integratie(zicht,gehoor,tast,smaak,reuk).
Over het algemeen is motivatie nodig om individuele verandering mogelijk te maken. Het maakt de drijfveer sterker om continu te willen groeien op functioneel- en persoonlijk vlak.

Dolfijn ondersteunde therapie bij CDTC is ontwikkeld voor mensen van 3 jaar en ouder met een geestelijke en / of lichamelijke beperking, zoals: autisme, hersenbeschadiging, hersenverlamming, down-syndroom, ontwikkelingsachterstand, apraxia en dystonia.
Iedere therapiesessie duurt 2 uur. Een therapieprogramma bestaat uit 10 dagen; op maat gemaakte programma’s zijn in overleg mogelijk.

Een therapiesessie wordt gegeven door een persoonlijk toegewezen en gekwalificeerde therapeut.
De doelstellingen van de therapie worden voor ieder kind in overleg met de familie op individuele basis vastgesteld en kunnen inhouden het verbeteren van: effectieve reacties, cognitieve functies, sociaal bewustzijn, motoriek, spraak en taal, zelfvertrouwen, het leggen van oogcontact, spierkracht, gedrag, beweging, orale- en motorische controle en ADL’S.

Dolfijn ondersteunde therapie is geen wondermiddel dat handicaps geneest. Het is wel een succesvolle en effectieve methode om een optimale leeromgeving te creeëren waarin het functioneren van kinderen met beperkingen wordt verbeterd.

Kinderen met speciale behoeftes hebben veel baat bij deze leerervaring en worden enthousiast
om het therapieprogramma thuis te vervolgen.

Het zorgteam CDTC wordt gevormd door een groep internationale, muti- dicilplinaire rehabilitatie professionals, dolfijntrainers en Tuimelaar dolfijnen. De certificeerde therapeuten zijn werkzaam in de volgende gebieden: Fysio / ergotherapie, logopedie, gedragstherapie, psychologie, familie coaching en neurologische ontwikkelingstherapie. De teambenadering zorgt voor een continue verbetering en voor feedback in het voor ieder kind individuele en opmaat gemaakte plan.

CDTC handeert te allen tijde een ratio van 3 professionals ten opzichte van ieder kind.
De dolfijnen zijn gekozen vanwege hun goedaardigheid, nieuwsgierigheid, leergierigheid en de wil om de interactie met mensen aan te gaan. De dolfijnen zijn speciaal getraind voor CDTC en werken exclusief in het therapie programma.

‘ SPELENDERWIJS WERKEN AAN DE VOLGENDE STAP’