Stichting Nicolette

Stichting Nicolette heeft als doel:

Het zonder winstoogmerk bevorderen en stimuleren
van initiatieven ter bevordering van de geestelijke en lichamelijke gezondheid en kwaliteit van kinderen met een beperking in het Westland.
Stchting Nicolette is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Wij, Anne-Mieke en Teun Berkel, hebben deze stichting opgericht, omdat wij zelf een dochter hebben met downsyndroom. Als ouders ervaren wij zelf dat de ontwikkeling van een kind met downsyndroom niet vanzelfsprekend gaat, maar dat er soms heel wat “afgeknokt” moet worden om een kleine vooruitgang te boeken. Omdat je als iedere ouder het beste wil voor je kind, pak je alle kansen en mogelijkheden aan om die vooruitgang te boeken.

Een van die mogelijkheden is dolfijnen therapie op Curaçao.
Dit is een kostbare aangelegenheid, maar wij willen ons daar graag voor inspannen.
Daarom willen wij met onze stichting verschillende acties houden om zo het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen om kinderen met een beperking (in het Westland) de kans te geven deze therapie te volgen.

De stichting betaalt dan de therapie en vliegtickets voor het kind en 1 ouder/begeleider.
Verder helpt en begeleid de stichting bij het boeken van de reis, en het zoeken naar het juiste verblijf op Curaçao.

Heeft u ook een kind met een beperking?
En woont u in de regio Westland?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van ondersteuning door Stichting Nicolette of wilt u laten weten hoe u de stichting kunt ondersteunen?
Neem dan contact op met Stichting Nicolette.
De contactgegevens staan op de contactpagina.

De stichting financieel ondersteunen kan heel eenvoudig door onderstaande donateurskaart uit te printen en in te vullen.
b.v.b hartelijk dank.

Donateurskaart Stichting Nicolette