Laatste nieuws

Boerenmarkt op de Karperhoeve

18 juni is staan wij op de boerenmarkt op de Karperhoeve van 10.00 to 17.00 uur.

Boerenmarkt

ISW Hoogeland goede doelen dag

Afgelopen week heeft Stichting Nicolette een geweldige cheque mogen ontvangen van €3089,56 van het ISW Hoogeland, na aanleiding van hun goede doelen dag!!! Iedereen bedankt voor hun medewerking!!

isw-goeddoel

Afgelast fietstocht 4 juni 2016

Het bestuur van de Stichting Nicolette heeft besloten, wegens verschillende omstandigheden, dat de fietstocht die gepland stond op zaterdag 4 juni 2016 niet door gaat. Ons excuus hiervoor. Wij hopen volgend jaar weer op een geweldig evenement.

Tennistoernooi op VT de Hoek

Tennistoernooi op VT de Hoek

Wanneer?  Zondag 19 juni

Tijd? 12.30-17.00

Voor wie? Voor leden en niet leden van VT de Hoek/ iedereen die het leuk vindt om te tennissen en een bijdrage wilt leveren aan een goed doel in het Westland

Kosten; 17,50 Dit is inclusief een  lekker broodje, drankje en een gezellige middag

Doel: De opbrengst komt geheel ten goede aan Stichting Nicolette

Wat doet Stichting Nicolette?

Stichting Nicolette biedt de mogelijkheid aan kinderen in het Westland met een beperking, om dolfijntherapie te volgen op Curaçao.

Omdat je als iedere ouder het beste wilt voor je kind, pak je alle kansen en mogelijkheden aan om vooruitgang te boeken. Dolfijntherapie is een kostbare aangelegenheid, de stichting betaalt de therapie en vliegtickets voor het kind en 1 ouder.
Verder helpt en begeleid de stichting bij het boeken van de reis, en het zoeken naar het juiste verblijf op Curaçao.

Wie doet er mee met deze sportieve middag op Vt de Hoek?.

Opgeven kan bij  Christa Burgersdijk christa.vroegop@hotmail.com 0614370497

of Madeleine Portengen nl_madeleine@yahoo.com

special Stichting Nicolette broodje

Per 01-05-2016 zal Brasserie Cannes een special “Stichting Nicolette” broodje op het menu gaan zetten. Benieuwd naar de heerlijke broodje? Ga dan even ‘n hapje eten bij Brasserie Cannes, en doe hiermee gelijk een donatie aan Stichting Nicolette. Het broodje zal € 7,50 gaan kosten waarvan € 2,50 per broodje gedoneerd zal gaan worden aan Stichting Nicolette. De komende weken zullen we dit initiatief ondersteunen met Sociale Media initiatieven/beeldmateriaal, en we waarderen het enorm wanneer dit gedeeld wordt aan vrienden/familie. En uiteraard ben je van harte welkom om zelf dit broodje te gaan eten!

Adres:
Brasserie Cannes
Rembrandtstraat 28
2671 GE Naaldwijk
www.brasseriecannes.nl

Stichting Nicolette in het gelijk gesteld

Stichting Nicolette in het gelijk gesteld.

Tot grote ontsteltenis van de Stichting Nicolette is er in maart van dit jaar een gerechtelijke procedure tegen de stichting aangespannen. Wat is er aan de hand? Zoals bekend maakt de stichting mogelijk dat op (kosten van de stichting) meervoudig gehandicapte kinderen met een begeleider een dolfijntherapie op Curaçao kunnen volgen. Uiteraard gelden daarvoor spelregels. Een gezin heeft willens en wetens deze spelregels genegeerd en wilde toch geld van de stichting. De stichting heeft aangegeven dit niet te kunnen verantwoorden naar alle overige deelnemers en sponsoren en heeft dit herhaaldelijk uitgelegd aan betrokkenen. Helaas hebben zij evenwel een advocaat ingeschakeld met alle kosten van dien. De stichting geeft aan bij Westland Partners advocaten en notarissen een advocaat te hebben gevonden die hen op schappelijke voorwaarden wilde helpen. Ook deze advocaat heeft geprobeerd een en ander uit te leggen, maar helaas. Wat volgde was een kort geding met de volgende inzet:

Om voor een betaalde dolfijn therapie alsmede twee vliegtickets in aanmerking te komen dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan, waaronder het boeken bij één van de voorgeschreven accommodaties. Eisers voldeden echter niet aan deze voorwaarde en stellen dat de stichting geen belang heeft bij de betreffende voorwaarde. Zij zouden nu meer kosten moeten maken dan wanneer zij in een accommodatie elders zouden verblijven. Echter, Stichting Nicolette heeft de voorwaarde niet zonder reden opgesteld. Door het verblijf in een van de voorgeschreven accommodaties wordt bewerkstelligd dat het rendement van de therapie optimaal zal zijn. Op deze manier verwezenlijkt Stichting Nicolette aldus het beste haar doelstelling.

Op 13 april jl. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan en de vorderingen van eisers afgewezen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat eisers niet aan de gestelde voorwaarden hebben voldaan, zodat Stichting Nicolette haar verplichtingen gerechtvaardigd heeft opgeschort. Tevens heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Stichting Nicolette aannemelijk heeft gemaakt dat het resultaat van het volgen van de therapie en de workshops het meest optimaal zal zijn indien de deelnemers vlakbij het therapiecentrum verblijven. Tenslotte hebben eisers naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aannemelijk gemaakt dat zij de door hun gestelde extra kosten moeten maken. Hoewel Stichting Nicolette blij is met de uitspraak, is de nasmaak nog altijd zuur. “Dat het zover heeft moeten komen is voor niemand goed geweest. Ondanks dit alles zijn we nog altijd bereid om de vliegtickets en de dolfijntherapie te betalen, maar dan moet de familie zich, net als alle andere families, wel aan de spelregels houden. Wij betreuren dat wij onze schaarse tijd en middelen niet aan de kinderen hebben kunnen besteden maar kwijt zijn aan het verweren in een gerechtelijke procedure. Heel vervelend!”

Met vriendelijke groet,

Anne-Mieke Berkel
Voorzitter Stichting Nicolette

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17